Privacyverklaring Tamar Fotografie

Algemene Wet Gegevensbescherming

Hoe ik omga met uw gegevens:

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee omga. Ik ben nog aan het ontdekken wat er wel en niet op mij van toepassing is, dus het onderstaande is onderhevig aan voortschrijdend inzicht. Ik zal deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

Zorgvuldig omgaan met uw gegevens:

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om.

Inventaris:

De volgende gegevens sla ik op: Voor- en achternaam, email adres(sen) en onze email wisseling.

Grondslagen en doelstellingen:

De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden op geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via sociale media en mijn website).

Gevoelige informatie:

In principe sla ik geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid:

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld.

Opslag, bescherming en duur:

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, mijn kalender en in mijn nieuwsbrief programma. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.

Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 2 jaar verwijderd uit mijn systemen.

Onderaan deze pagina vindt u links naar de verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten ik gebruik.

Aansprakelijkheid:

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

Toestemming:

Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Portretrecht:

Tamar Fotografie heeft het recht om de foto’s te publiceren op haar website, portfolio, sociale media, fotowedstrijden of als reclame voor haar werk. Als klant heb je het recht de foto’s te gebruiken in de privésfeer. Wil je de foto’s buiten de privésfeer gebruiken, dan dien je vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan Tamar Fotografie. De foto’s mogen niet worden bewerkt of bijgesneden zonder toestemming van mij. Tamar Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (ongeoorloofd) gebruik maken van foto’s door derden.

Oplevering van foto’s:

De foto’s worden opgeleverd binnen 3 weken na ontvangst van betaling.

Aanvullende informatie:

Prijs inclusief BTW.

Extra foto’s bij bestellen is mogelijk. Ik reken hier 5,- voor per foto.

Het is ook mogelijk je gekozen pakket achteraf nog bij te stellen.

Inclusief reiskosten binnen 15km vanuit Voorburg, hierna 40 cent per kilometer.

De foto’s die ik maak gebruik ik voor mijn portfolio op mijn website en sociale media. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan hoor ik dat graag voorafgaand aan de shoot.

Betaling dient na afloop van de shoot binnen 14 dagen te worden voldaan. Binnen 3 weken na ontvangst van betaling zullen de foto’s worden opgeleverd.